Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Dnia 03-08-2012 godz. 10:44:58

Poprawka 2

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13