Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Dnia 03-08-2012 godz. 11:07:14

Poprawka 2

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14