Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Dnia 03-08-2012 godz. 10:52:24

Poprawka 5

Za: 33 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9