Narzędzia:

Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Dnia 03-08-2012 godz. 10:47:02

Poprawka 2

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13