Narzędzia:

Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Dnia 03-08-2012 godz. 10:48:35

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 89 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11