Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Dnia 03-08-2012 godz. 10:57:38

Poprawka 1

Za: 31 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 10