Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Dnia 03-08-2012 godz. 10:54:10

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 60 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 10
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 54 54 0 0 9
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 28 0 0 28 1
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 4 0 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 0 0 2 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0