Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Dnia 03-08-2012 godz. 10:44:43

Poprawka 1

Za: 89 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11