Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego

Dnia 03-08-2012 godz. 11:21:08

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 88 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 10