Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Dnia 03-08-2012 godz. 10:58:02

Poprawka 2

Za: 33 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9