Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Dnia 03-08-2012 godz. 10:58:51

Poprawka 6

Za: 31 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 63 54 0 54 0 9
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 29 28 28 0 0 1
Koło Senatorów Niezależnych 4 4 1 3 0 0
Klub Parlamentarny Solidarna Polska 2 2 2 0 0 0
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 0 2 0 0