Narzędzia:

Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Dnia 03-08-2012 godz. 10:48:14

Poprawka 6

Za: 90 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10