Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Dnia 03-08-2012 godz. 10:58:30

Poprawka 5

Za: 30 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 10