Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o paszach

Dnia 03-08-2012 godz. 11:03:12

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 29 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 9