Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 03-08-2012 godz. 11:06:03

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 89 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11