Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego

Dnia 03-08-2012 godz. 11:20:25

Poprawka 2

Za: 85 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 11