Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Dnia 03-08-2012 godz. 11:06:57

Poprawka 1

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14