Narzędzia:

Głosowania w dniu 29-11-2012 na 22. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 36
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 10:10:26 nieobecny Wniosek formalny
2 17:46:23 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

3 17:46:48 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

4 17:47:17 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

5 17:47:50 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

6 17:48:10 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

7 17:48:36 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

8 17:48:59 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

9 17:49:20 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

10 17:49:53 nieobecny Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

11 17:51:54 nieobecny Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

12 17:55:28 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

13 17:57:12 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 1, 24

14 17:57:49 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 2

15 17:58:30 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 3, 5, 13, 25-27

16 17:59:04 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 4

17 17:59:43 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 6

18 18:00:26 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 7

19 18:00:50 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 8

20 18:01:17 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 9

21 18:01:46 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 10

22 18:02:25 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 11

23 18:02:58 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 12

24 18:03:42 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 14

25 18:04:09 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 15

26 18:04:38 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 16

27 18:05:12 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 17

28 18:05:48 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 18

29 18:06:19 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 19

30 18:06:45 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 20

31 18:07:15 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 21

32 18:07:41 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 22

33 18:08:14 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 23

34 18:09:07 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 28

35 18:09:45 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Poprawka 29

36 18:10:19 nieobecny Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami