Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 29-11-2012 godz. 18:02:25

Poprawka 11

Za: 31 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9