Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 29-11-2012 godz. 18:10:19

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 60 Przeciw: 31 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 8