Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 29-11-2012 godz. 17:57:49

Poprawka 2

Za: 30 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 9