Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 29-11-2012 godz. 18:05:48

Poprawka 18

Za: 29 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 10