Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 29-11-2012 godz. 18:07:15

Poprawka 21

Za: 59 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 9