Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 29-11-2012 godz. 18:06:19

Poprawka 19

Za: 30 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 9