Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-11-2012 godz. 17:48:36

Poprawka 6

Za: 90 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10