Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 29-11-2012 godz. 18:06:45

Poprawka 20

Za: 31 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 9