Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 29-11-2012 godz. 17:59:04

Poprawka 4

Za: 32 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 9