Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 29-11-2012 godz. 17:55:28

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 1 Przeciw: 88 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 9