Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 29-11-2012 godz. 18:05:12

Poprawka 17

Za: 61 Przeciw: 6 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 10