Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 29-11-2012 godz. 17:59:43

Poprawka 6

Za: 29 Przeciw: 61 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 9