Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 29-11-2012 godz. 18:01:17

Poprawka 9

Za: 32 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 9