Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 29-11-2012 godz. 18:03:42

Poprawka 14

Za: 30 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 9