Narzędzia:

Dnia 29-11-2012 godz. 10:10:26

Za: 47 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 19