Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 29-11-2012 godz. 18:07:41

Poprawka 22

Za: 28 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 9