Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-11-2012 godz. 17:48:10

Poprawka 5

Za: 89 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11