Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 29-11-2012 godz. 17:58:30

Poprawka 3, 5, 13, 25-27

Za: 31 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 9