Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-11-2012 godz. 17:49:53

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 60 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 10