Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-11-2012 godz. 17:46:48

Poprawka 2

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12