Narzędzia:

Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce

Dnia 29-11-2012 godz. 17:51:54

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 60 Przeciw: 30 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10