Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 29-11-2012 godz. 18:09:45

Poprawka 29

Za: 31 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 8