Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-11-2012 godz. 17:46:23

Poprawka 1

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13