Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 29-11-2012 godz. 18:04:38

Poprawka 16

Za: 30 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12