Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 29-11-2012 godz. 18:09:07

Poprawka 28

Za: 31 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 9