Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 29-11-2012 godz. 17:49:20

Poprawka 8

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 11