Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Dnia 29-11-2012 godz. 18:00:50

Poprawka 8

Za: 64 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 18 Nie głosowało: 13