Narzędzia:

Głosowania w dniu 21-05-2015 na 75. posiedzeniu Senatu

Za: 14 Przeciw: 5 Wstrzymał się: 10 Nie głosował: 1
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
6 09:03:17 przeciw Wniosek formalny

7 09:05:05 nie głosował Wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum
8 09:37:26 za Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Księdza Jana Twardowskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

9 17:16:27 przeciw Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

10 17:18:11 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 17:18:54 za Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Poprawka

12 17:19:26 za Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

13 17:20:04 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

14 17:21:00 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

15 17:21:41 za Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

16 17:22:49 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Poprawka 1

17 17:23:12 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Poprawka 2

18 17:23:30 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

19 17:24:57 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

20 17:25:13 za Ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

21 17:25:28 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

22 17:25:48 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

23 17:26:03 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

24 17:26:27 za Ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

25 17:26:49 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 9, 10, 12, 13, 15

26 17:27:04 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

27 17:27:20 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

28 17:27:41 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

29 17:27:58 za Ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

30 17:28:42 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

31 17:29:21 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

32 17:30:18 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Poprawka

33 17:31:32 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

34 17:34:42 za Drugie czytanie projektu uchwały „In memoriam”

Poprawka

35 17:35:04 za Drugie czytanie projektu uchwały „In memoriam”

Przyjęcie projektu wraz z poprawką