Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-05-2015 godz. 17:27:41

Poprawka 14

Za: 57 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 14