Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Dnia 21-05-2015 godz. 17:18:11

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 7 Przeciw: 78 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 15