Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw

Dnia 21-05-2015 godz. 17:26:49

Poprawka 7, 9, 10, 12, 13, 15

Za: 57 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 14