Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Dnia 21-05-2015 godz. 17:23:12

Poprawka 2

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 14